Spread the love

पिंपरी चिंचवड : प्रतिनिधी

रहाटणी-पिंपळे सौदागर परिसरातील रात्री-अपरात्री नेहमीच लाईट जाण्याचा प्रमाण वाढले आहे. उकाड्यामुळे नागरिकांचे हाल आहेत. या परिसरात पुरेशा क्षमतेने विजपुरवठा होत नसल्यामुळे विजेचे प्रमाण कमी-जास्त वारंवार होत आहे. त्यामुळे विजेवर आधारित उपकरणे बिघडण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. या भागातील नागरिकांनी याबाबत आमच्याकडे नाराजी व्यक्त केली आहे. रहाटणी-पिंपळे सौदागर हा परिसर गावठाण व सोसायटी बहुल भाग आहे. या परिसरात घरुन काम करणा-यांची संख्या जास्त असून सध्या विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा देखील सुरु आहेत. तसेच सध्या उन्हाळ्याचे दिवस आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी याकडे त्वरित लक्ष देऊन दुरुस्त करण्यात येईल, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे माजी नगरसेवक विठ्ठल उर्फ नाना काटे यांनी वरिष्ठ अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ली. पिंपळे सौदागर, रहाटणी यांच्याकडे निवेदन देऊन केली आहे.

लोकप्रतिनीधी या नात्यांने आम्हाला त्यांच्या रोषास सामोरे जावे लागत आहे. तसेस भागातील एखाद्या ठिकाणी खोद काम करताना केबल डॅमेज झाल्यास लवकरात-लवकर दखल संबंधित अधिकारी व कामगाराकडून घेतली जात नाही. ही खूप गंभीर बाब असून याची दखल घेण्यात यावी.

रहाटणी-पिंपळे सौदागर परिसरात महावितरणच्या तक्रारीचे लवकरात लवकर निराकरण करावे व विद्युत पुरवठ्याच्या सुरु असलेला लपंडाव त्वरित थांबवावा. व जसे नागरिक नियमित विजभरणा करतात. तसे त्यांना व्यवस्थित व सुरळीत वीज पुरवठा देण्यात यावा.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *